TEISININKAS (-Ė) Prisijunk prie komandos!
Darbas logistikos srityje yra ypatingai dinamiškas, čia yra puikios sąlygos judėti pirmyn. Tad jei mėgsti iššūkius ir nori tobulėti tarptautinėje, nuolat augančioje kompanijoje – išdrįsk būti geriausiu TEISININKU (-E).

Mėnesinis atlyginimas (bruto): 1920.00 iki 2880.00 €
Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį, kompetenciją bei atitikimą kitiems pareigybės reikalavimams.
   
    
     
      
     Ar norėtum:
     • Vertinti transporto turto valdymo veiklos atitiktį teisiniam reguliavimui (vidiniam ir išoriniam) ir sutartiniams įsipareigojimams, teikti ir derinti pasiūlymus dėl tokios atitikties užtikrinimo bei dalyvauti jų įgyvendinime;
     • Rengi, vertinti įvairias, su TTV veikla susijusias, sutartis, veiklos teisinę riziką ir teikti pasiūlymus dėl jos valdymo;
     • Konsultuoti TTV bendrovių darbuotojus teisiniais klausimais;
     • Atstovauti arba koordinuoti (ne LT įmonių atvejais) TTV bendroves prieš privačius asmenis ginčų, kylančių iš TP pirkimo, pardavimo, nuomos ir kt. pan. sutarčių;
     • Atstovauti arba koordinuoti (ne LT įmonių atvejais) TTV bendroves teismuose ir kitose valdžios institucijose;
     • Organizuoti TTV veiklos bendrovių steigimą, reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą bei spęsti kitus su tuo susijusius teisinius klausimus LT, EU ir NVS šalyse;
     • Sistemingai vertinti TTV veikloje kylančią teisinę riziką bei proaktyviai siūlyti ir, patvirtinus vadovui, įgyvendinti tokios rizikos valdymo priemones arba kuruoti jų įgyvendinimą, kai tokių priemonių įgyvendinimo atsakomybė būtų numatoma kitiems asmenims?
     Čia gali:
     • Prisidėti prie organizacijos vystymo ir įgyvendinti savo idėjas;
     • Naudotis privilegijomis ir siekti savo tikslų su įmonės paskatinimu;
     • Dalyvauti visuose įmonės renginiuose bei vidiniuose ir išoriniuose mokymuose;
     • Kurti karjerą visomis kryptimis!
     Ar tu:
     • Turi aukštąjį teisinį išsilavinimą;
     • Puikiai moki lietuvių, anglų ir rusų kalbas raštu ir žodžiu;
     • Turi ne mažesnę kaip 2 metų komercinės ir įmonių teisės krypties teisinio darbo patirtį versle ar verslo advokatų kontoroje (darbo patirtis tarptautinėje verslo bendrovėje ar advokatų kontoroje – privalumas);
     • Turi gerus komunikacijos, laiko planavimo, komandinio darbo įgūdžius ir stiprų atsakomybės jausmą bei žingeidumą?
     Kontaktai:
     • Vilma Lozuraitė
     • +370 616 42876