Grupės vadovas

Visos sritys – tiek pardavimas, tiek transportas ir kitos yra suskirstytos į skyrius, o jie – į grupes. Kiekviena grupė turi savo vadovą, kurio pagrindinės atsakomybės:
  • grupės darbo organizavimas;
  • pavaldžių darbuotojų ugdymas; 
  • iškilusių probleminių situacijų sprendimas;
  • savo komandos motyvacijos kėlimas.

Taip pat, priklausomai nuo srities, dauguma grupės vadovų kartu su vadybininkais skrenda pas klientus, dalyvauja tarptautinėse parodose, prisideda prie strateginių planų kūrimo.