Andrius „Ką reiškia būti vadovu?“

Ką reiškia būti vadovu?
 
Kai pareigų pavadinime yra žodis „vadovas“, dažniausiai tai reiškia, kad tampame atsakingi ne tik už savo, bet ir už savo komandos, darbo rezultatus. Šiandien norime pažiūrėti į darbus iš vadovų pusės. Su kokiais iššūkiais susiduria ir kaip jie mato kasdienius procesus. Todėl kalbiname naują Teisės ir žalų skyriaus vadovą Andrių. Prašome pasidalinti savo patirtimi apie vadovavimą, iššūkius ir priminti tas taisykles, kurias pasinėrę į rutiną kartais pamirštame. 

Andriau, papasakok, kaip pradėjai dirbti Girteka Logistics kolektyve?    

Nuo pat studijų dirbu teisės srityje. 6 metus vadovavau vienos verslo organizacijos teisės padaliniui, po to 7 metus – Lietuvos oro uostus valdančioje įmonėje. Visiems ateina laikas, kai norisi naujų iššūkių, todėl dabar esu čia. Girteka Logistics mane sužavėjo savo veiklos mastu ir istorija. Susipažinęs su viešai skelbiama informacija apie įmonę supratau, kad tai yra stipriai išvystytas ir toliau sparčiai besiplečiantis tarptautinis verslas, kuris, buvau tikras, turi didelių ir įkvepiančių teisinių iššūkių. O tai man visuomet buvo vienas svarbiausių motyvuojančių dalykų. Teisinį organizacinį darbą versle vietoj tradicinės teisinės profesijos (advokatas, teisėjas ir kt.) pasirinkau sąmoningai, nes mane visuomet traukė ir žavėjo verslas bei jo teisiniai iššūkiai. Tikėjausi čia visa tai rasti. Tokį tikėjimą sustiprino žmonės, su kuriais susipažinau per darbo pokalbius. Man taip pat pasirodė artimos Girteka Logistics vertybės.
Pradėjęs dirbti supratau, kad minėtų teisinių iššūkių yra daugiau ir kad jie kur kas įdomesni, nei tikėjausi. Labai pradžiugino tai, kad susipažinęs su įvairių organizacijos padalinių kolegomis supratau, kad dirbant tokioje komandoje įveikti visus tuos iššūkius tikrai nebus nuobodu.

Na, o jei kalbėtume apie vadovavimą, ką tau reiškia būti vadovu? Su kokiais iššūkiais susiduri? 
 
Pagrindinis iššūkis – bendro komandos tikslo, kuris būtų paremtas organizacinėmis vertybėmis, suformavimas komandai ir užtikrinimas, kad kiekvienas komandos narys atskirai ir visa komanda bendrai šį tikslą suprastų.
Vadovams, žinau iš patirties, kartais sunku demonstruoti „minkštąsias“ savybes, nors visiems darbuotojams tai yra itin svarbu, pavyzdžiui, tokiais atvejais, kai darbų krūvis yra didelis ir reikalai klostosi ne taip sklandžiai kaip norėtųsi. Didžiausias iššūkis tas, kad visose situacijose būtina išsaugoti empatiją, šypseną ir nuoširdų norą padėti kolegai išspręsti jo problemą.
Dažnu atveju dėl rutinos, darbų krūvio ir susiformavusių darbo įpročių pradedame nepastebėti galimybių, kuriomis pasinaudoję galėtume supaprastinti savo darbą ir / arba padidinti jo efektyvumą. Todėl vadovo iššūkis yra kartu su komanda identifikuoti pokyčius, nukreiptus į darbo efektyvumo didinimą, galimybes, juos tinkamai pateikti komandai ir kitiems organizacijos nariams, susitarti dėl jų ir kartu su komanda juos įgyvendinti. Keisti įpročius, įskaitant ir darbinius, nėra lengva ir už tai taip pat yra atsakingas vadovas.
Būnant vadovu itin svarbu suprasti, kad kiekvienas komandos narys yra labai individualus, turi skirtingas asmenines savybes, mąstymo būdą, asmeninius ir profesinius poreikius ir kt., todėl vadovas su kiekvienu komandos nariu turi atitinkamai bendrauti, tinkamai reaguoti į darbuotojo pastangas. Dirbant su komanda, vienas pagrindinių uždavinių ir iššūkių yra suprasti kiekvieno komandos nario profesinius siekius ir maksimaliai pagal esamas galimybes prisidėti prie jų pasiekimo, taip pat atskleisti ir „įdarbinti“ kiekvieno komandos nario stipriąsias savybes.

Kokias motyvacijos priemones taikai? 
 
Tikiu, kad geriausia motyvacijos priemonė, kurią gali pasiūlyti vadovas – aiškaus tikslo / gairių darbuotojui nustatymas, paaiškinimas, kaip jis savo darbu gali prisidėti prie organizacijos tikslų ir kartu siekti savų. Tokia pagalba apima jau minėtų aiškių tikslų darbuotojui nustatymą ir kokybišką grįžtamąjį ryšį. Taip pat tikiu, kad pripažinimas ir pastangų įvertinimas taip pat yra stipri motyvacijos priemonė, už kurią taip pat yra atsakingas vadovas. Ne mažiau svarbu ir veiksminga suteikti galimybę darbuotojui atlikti vis sudėtingesnes užduotis. Tai darbuotojams leidžia pajusti, kad jie turi kompetencijos ir jų darbas pripažįstamas. Šitai svarbu visiems darbuotojams.

Kokia savybė yra itin svarbi norint užtikrinti gerus darbo santykius komandoje?  

Pasitikėjimas tarp komandos narių yra esminis momentas. Tik esant  tarpusavio pasitikėjimui komanda gali dirbti vieningai ir pasiekti puikių rezultatų. Tikiu, kad viena pagrindinių priežasčių, kodėl kartais neišnaudojame ir nepasiūlome kūrybiškų ir naujoviškų, bet puikiausiai konkretų verslo poreikį galinčių  patenkinti sprendimų, – baimė suklysti ir prastai pasirodyti kitų akyse. Mano supratimu, vadovo užduotis yra padaryti taip, kad kiekvienas komandos narys nebijotų klysti ir žinotų, kad už klaidas, kurios buvo padarytos nuoširdžiai siekiant organizacijos ir padalinio tikslų, darbuotojas nesulauks neigiamų pasekmių. Vadovo užduotis yra kartu su komanda išanalizuoti klaidos priežastis, aplinkybes, kurios būtų neleidusios klaidai atsirasti, ir iš to visiems kartu pasimokyti, kad tokios klaidos nesikartotų ateityje ir kartu nenuslopintų komandos narių entuziazmo.  

Taigi, kokias svarbiausias savybes turi turėti vadovas?  
 
•    Pavyzdžio rodymas (vadovas, siekdamas tam tikro komandos veikimo, pirmiausia turi pats rodyti asmeninį pavyzdį);
•    Delegavimas (motyvuoja komandos narius, gaunančius įgaliojimus priimti / pasiūlyti sprendimus);
•    Gebėjimas tinkamai reaguoti – kokybiškas grįžtamasis ryšys (motyvuoja darbuotojus ir padeda vadovui paveikti ir kontroliuoti darbo rezultatus);
•    Pasitikėjimas savimi (vadovas turi pasitikėti savimi ir tikėti tuo, ką daro, taip pat vadovas turi gebėti suvaldyti stresines situacijas, neleisdamas, kad jos neigiamai paveiktų komandos nuotaiką);
•    Atsakomybės už prisiimtus įsipareigojimus vykdymas (aktualu tiek vadovo duotiems įsipareigojimas kitiems organizacijos nariams, tiek komandai, tiek kiekvienam komandos nariui atskirai. Kitaip tariant, vadovas turi atsakyti už savo žodžius ir tesėti duotus pažadus);
•    Pozityvus mąstymas (veikia komandos moralę);
•    Kūrybingumas ir kritinis mąstymas (leidžia kritiškai vertinti darbe susiformavusias tradicijas / įpročius ir siūlyti sprendimus, kurie didintų darbo efektyvumą);
•    Gebėjimas įkvėpti komandos narius.

Ką palinkėtum dabartiniams ir būsimiems vadovams?  

Nesustoti tobulėti. Šiais laikais viskas keičiasi ne valandomis, o minutėmis. Kas anksčiau būdavo tiesa, dabar jau gali būti paneigta naujų tyrimų ir studijų. Todėl visiems, ne tik vadovams, svarbu nesustoti mokytis, nesustoti domėtis savo srities naujovėmis, nes labai greitai, neturėdami naujausių žinių, galime pasidaryti „out-of-date“ ir niekam nereikalingi.